SOCIOS ANPA MONTE DAS MOAS

  ANPA MONTE DAS MOAS

  FORMULARIO SOCIOS AMPA

  O pago da cota realizarase a través do banco.

  ◦ Entidade: ABANCA
  15€ pola familia
  IBAN: ES02 2080 0708 9830 4000 3659  AVISO LEGAL

  Informámoslle que os seus datos persoais serán incluídos nun sistema de tratamento titularidade do ANPA IES MONTE DAS MOAS, con finalidade de xestionar a súa condición de asociado. Os seus datos tratarémolos en base ao seu consentimento, e os conservaremos mentres se manteña a condición de asociado, e terán como destinatarios unicamente, naqueles casos que sexa necesario, a Federación de Anpas ou outras empresas que chegado o momento sexan encargadas de organizar algunha actividade promovida pola asociación. Tamén lle comunicamos que poderán exercer os seus dereitos (acceso, rectificación, supresión, portabilidade, limitación ou oposición) enviándonos un e-mail a anpamoas@anpamoas.com

  A non autorización anterior imposibilita o envío deste formulario